“Vang de boef in de wijk” Doet u ook mee?

Meer heterdaadkracht helpt voor een veiliger Twente

De week van de Veiligheid wordt landelijk georganiseerd in week 41. In Twente staat het thema signaleren & melden centraal. Om dat in de praktijk te oefenen, organiseren politie en gemeente donderdagavond 8 oktober tussen 19.30 – 21.00 uur de oefening: “Vang de boef in de wijk”. Bewoners van de wijk het Nijrees worden uitgenodigd om deel te nemen aan de oefening door gebruik te maken van de (bestaande) Whatsappgroepen, een ‘boef’ te vangen in hun wijk en hun beleving te delen via social media #BIDW. Deelnemers die de boef vinden of de beste informatie doorgeven via de Whatsappgroepen, krijgen na afloop een prijs uitgereikt van de wijkwethouder en politie(chef).  Wie wil deelnemen, maar nog niet lid is van een Whatsappgroep, kan zich aanmelden via www.buurtwachtnijrees.nl   Hier kunt u ook meer informatie vinden.

Waarom “Vang de boef in de wijk”?

In gesprek met burgers komt regelmatig naar voren dat zij schroom hebben om (verdachte situaties) te melden, of soms niet herkennen als zodanig. Ziet u een verdachte situatie? Bel dan 112! Meer heterdaadkracht helpt voor een veiliger Twente. De oefening “Vang de boef in de wijk” laat bewoners op een leuke manier bewust worden van verdachte situaties en geeft de gelegenheid om te oefenen met het signaleren en melden van verdachte situaties.

Ontstaan Whatsappgroepen Almelo

In Almelo zijn de eerste Whatsappgroepen opgericht in 2013. Aanvankelijk in drie straten en dit breidde zich later uit tot de hele wijk. De Whatsappgroepen in Almelo zijn gekoppeld aan de wijk: het Nijrees. Op dit moment zijn 260 bewoners lid van de Whatsappgroepen in Almelo.

Aantal inbraken in de hele gemeente Almelo

In de gemeente Almelo is het aantal woninginbraken in de eerste helft van 2015 gedaald naar 78 stuks t.o.v. 142 in totaal in de eerste helft van 2014.

Wilt u meer informatie? Kijk op:  www.buurtwachtnijrees.nl , @NijreesBW #BIDW.

Achtergrond informatie

Waarom een Buurtwhatsapp?

Vaak ontstaan WhatsAppgroepen naar aanleiding van een hausse aan woninginbraken in de buurt. Slachtoffers en naaste buren voelen de ‘pijn’ en zijn dan intrinsiek gemotiveerd om hun veiligheid te vergroten. Als ze tot de conclusie komen dat extra sloten in hun woning plaatsen niet afdoende is, voelen ze de behoefte om samen met buren in actie te komen (burgerparticipatie).

Wat is het doel van Buurtwhatsapp?

Het is een burgerinitiatief en dient als moderne vorm van buurtwacht. Met de Buurtwhatsapp kunnen verdachte situaties door bewoners in een buurt, wijk, dorp of stad gesignaleerd worden. M.a.w. meer ogen en oren voor de politie en andere toezichthouders. Dit verhoogt de sociale cohesie en leefbaarheid. In diverse dorpen en steden in Nederland heeft de Buurtswhatsapp inmiddels al tot succes geleid. Er zijn criminelen aangehouden en het aantal woninginbraken is in sommige wijken gedaald.

Hoe werkt Buurtwhatsapp?

Iedereen kan zelf een Buurtwhatsapp starten en een groep aanmaken via Whatsapp.  Signaleren van verdachte situaties volgens de SAAR methode: S = Signaleer, A = Alarmeer 112, A = App om uw waarneming bekend te maken aan anderen (alleen actuele meldingen), R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon om verdachte situaties te verstoren (zonder risico’s te nemen).

Voor wie is Buurtwhatsapp?

Alle buurtbewoners met een smartphone, vanaf de leeftijd van 18 jaar, kunnen lid worden van een Whatsappgroep.

Meer informatie

Hoe gaat de oefening in z’n werk?

Op een vastgestelde datum, tijd en lokatie wordt door de politie meerdere verdachte situaties in de wijk gecreëerd. Bewoners worden via de Whatsappggroep uitgenodigd om op genoemde datum en tijd de oefening mee te spelen. Met als doel verdachte situaties te herkennen en deze via de Whatsappgroepen te melden. Onder andere kentekens van verdachte voertuigen, signalement van verdachte personen en inbraakgevoelige situaties mogen gemeld worden. Deelname aan de oefening kan zowel thuis als op straat. Als een bewoner de boef gevonden en aangesproken heeft, ontvangt deze een voucher. Na afloop wordt door de wijkwethouder en/of politiechef prijzen uitgereikt aan de bewoners die tijdens het spel de beste informatie doorgeeft aan de Whatsappgroep en de bewoners met een voucher. Nadat de boef is ontmaskerd, wordt een nieuwe boef in de oefening gebracht, of is de oefening ten einde. De start en het einde van de oefening worden via de Whatsappgroepen gecommuniceerd door de coördinatoren van de Whatsappgroepen. De politie voert de regie en kan de oefening te allen tijde stop zetten.

Wie mogen deelnemen?

Alle bewoners mogen deelnemen aan de oefening, bij voorkeur als lid van een Whatsappgroep. Hiervoor geldt een minimum leeftijd van 14 jaar. Personen jonger dan 14 jaar moeten in gezelschap van volwassenen deelnemen aan de oefening.

Spelregels

 1. Bewoners worden via de Whatsappgroep geïnformeerd over de oefening, de locatie en start- en eindtijd. Daarnaast wordt van diverse sociale media gebruik gemaakt. #BIDW
 2. De wijkagent is regisseur van de oefening. De regisseur leidt de oefening. Hij of zij geeft tijdens de oefening informatie door. De boef zelf is ook een politieagent.
 3. De boef kan enkel ontmaskerd worden op de openbare weg. Het is dus niet toegestaan te zoeken in bijvoorbeeld tuinen of bedrijfspercelen.
 4. Er worden meerdere prijzen uitgereikt in de oefening: voor de deelnemer die de beste informatie deelt via de Whatsappgroep (signalement, kenteken etc.) en voor de deelnemers die de boef daadwerkelijk vinden en aanspreken.
 5. Indien u thuis bent en buiten een boef denkt gesignaleerd (S) te hebben, stuurt u via de Whatsapp: 112 gebeld (A), benoem de waarneming (signalement, kenteken, locatie) (A)en ga naar buiten naar de boef toe (R).
 6. Als u buiten denkt de boef gevonden te hebben dan spreekt u hem aan met: “Kent u de boef in de wijk?” Als u de boef als eerste heeft ontmaskerd, ontvangt u van hem een voucher. Deze is voor een prijs in te wisselen aan het einde van het spel. Nadat de boef door iemand is ontmaskerd, wordt een nieuwe boef in de oefening gebracht of is de oefening ten einde.
 7. De boef in de oefening zal niet ontkennen, vluchten of fysiek naar u worden. Gebeurt dit wel, dan heeft u mogelijk te maken met een spelbederver of een echte inbreker. Geef deze informatie dan meteen door aan de regisseur.
 8. Indien mensen uw vraag: “Kent u de boef in de wijk?” niet begrijpen omdat zij niet weten dat u meedoet aan deze oefening, leg het dan vriendelijk uit.
 9. De regisseur is leidend in deze oefening, zijn of haar aanwijzingen moeten altijd worden opgevolgd. Bij het niet naleven van de regels of aanwijzingen van de regisseur volgt uitsluiting van deelname.
 10. De politie kan op ieder moment besluiten de oefening vroegtijdig te stoppen.
 11. Minimum leeftijd voor deelnemers is 14 jaar. Personen jonger dan 14 jaar moeten in gezelschap zijn van een volwassene.