Politie enthousiast over inzet bewoners bij diverse preventieacties

Barneveld, Borne, Almelo, Apeldoorn, Zutphen, Ermelo – Afgelopen week zijn er in Oost-Nederland diverse acties geweest gericht op het tegengaan van woninginbraken en het geven van uitleg over hoe we met elkaar kunnen zorgen voor nog veiligere buurten en wijken. In Barneveld, Borne, Almelo en Ermelo is het spel ‘Boef in de wijk’ georganiseerd. In Apeldoorn heeft een ex-inbreker eerst een ronde gemaakt door een aantal wijken en zijn bevindingen ’s avonds gedeeld met de bewoners. En in Zutphen vond een zogenaamde ‘witte voetjes’ actie plaats.

Met het aanbreken van de donkere maanden van het jaar breekt ook de periode aan waarin de politie nog meer dan anders een beroep doet op bewoners om alert te zijn op verdachte personen of situaties in hun eigen leefomgeving. Ook in de komende maanden zullen daarom met regelmaat dit soort acties georganiseerd worden.

Boef in de wijk (#BIDW)

Maandag (Barneveld), dinsdag (Borne) en donderdag (Almelo en Ermelo) is door de politie en betrokken gemeenten het spel ‘Boef in de wijk’ georganiseerd. Bij dit spel krijgen deelnemers via whatsappgroep, twitter en/of facebook tips waar een verdachte situatie zich voordoet. Met de summiere tips gaan deelnemers vervolgens op zoek naar de ‘boeven’. Deelnemers die de boeven als eerste wisten op te sporen zijn beloond met een prijs. Steeds was sprake van vele tientallen zeer gemotiveerde deelnemers, die erg enthousiast waren over het interactieve en informatieve karakter van het spel en de samenwerking met de politie.

Witte voetjes

Donderdagavond vond er een ‘witte voetjes’ actie plaats in het Waterkwartier in Zutphen, samen met studenten van ROC Aventus en medewerkers van de gemeente. Op plekken waar de agenten, studenten en toezichthouders bijvoorbeeld stuitten op openstaande deuren werd een flyer in de vorm van een voetje door de bus gedaan om bewoners hierop te wijzen. Met name poort- en schuurdeuren bleken regelmatig niet afgesloten te zijn, waardoor bijvoorbeeld fietsen soms voor het grijpen stonden.

Ex-inbreker

Tot slot vond in Apeldoorn donderdagavond een voorlichtingsbijeenkomst plaats waarbij een ex-inbreker zijn preventietips deelde met het publiek. De avond was georganiseerd door de politie, de gemeente Apeldoorn en drie woningcorporaties. De ex-inbreker was eerst de buurt in geweest en wees de bewoners ’s avonds op plekken waar hij eenvoudig zijn slag had kunnen slaan. Ongeveer 130 bewoners van de wijken Osseveld, Welgelegen en Woudhuis kwamen op de bijeenkomst af.

Extra alert tijden donkere dagen

Alleen als iedereen extra alert is tijdens de donkere dagen, kunnen we echt een vuist maken tegen woninginbraken, overvallen en straatroven. ‘Wij zorgen de komende donkere herfst- en wintermaanden dat we extra inzetten op deze ernstige delicten. Ook onze partners, zoals gemeenten en Openbaar Ministerie, zetten een extra tandje bij. Daarnaast hebben we echter ook de ogen en oren van alle inwoners in ons gebied hard nodig om verdachte zaken aan ons te melden” aldus Stoffel Heijsman, politiechef van de eenheid Oost-Nederland.

Verdachte situatie? Bel 112 bij spoed of heterdaad

80% van de woninginbraken wordt opgelost door de oplettendheid van burgers. Inwoners kennen hun buurt immers het beste. Ze weten wie hun buren zijn en in welke auto’s zij rijden. Mensen kunnen de politie bellen als ze in de buurt situaties zien die ze niet vertrouwen, zoals verdachte personen of vreemde auto’s. Bij spoed of heterdaad kan dat via 112 en anders via 0900-8844. Het helpt ons enorm als mensen het kenteken van de verdachte auto en/of het signalement van de verdachte persoon aan ons doorgeven. Want: 112, daar pak je ook inbrekers mee! De kans dat woninginbrekers, straatrovers en overvallers opgepakt kunnen worden, neemt toe als inwoners verdachte zaken bij de politie melden.

Tijdens de donkere dagen, in de periode oktober tot en met maart, zal de politie plaatselijk meer surveilleren, preventieve acties houden, inbrekers, overvallers en straatrovers extra in de gaten te houden en extra energie te steken in het opsporen van daders.

U kunt zelf ook veel doen om te voorkomen dat u slachtoffer wordt van een woninginbraak, bijvoorbeeld door te zorgen voor degelijk hang- en sluitwerk en het goed afsluiten van de woning als u weggaat.

Lees hier meer tips. Bent u toch slachtoffer geworden? Doe altijd aangifte!

(Bron: Politie.nl)