Grote belangstelling bewoners Nijrees Almelo voor anti-inbraak app

Al meer dan 200 bewoners van de Almelose wijk Nijrees hebben de politie laten weten dat ze willen worden opgenomen in de WhatsApp-groep. Dat laat wijkagent Hulsbeek via Twitter weten.

In deze WhatsApp-groep waarschuwen bewoners van de wijk Nijrees elkaar voor inbrekers. Een aantal straten had al zo’n app, maar de politie en bewoners willen dat verder uitbreiden. Daarom zijn zo’n 1000 brieven verspreid om buurtbewoners te vragen zich aan te melden. Het project is ‘Burgerwacht 2.0’ gedoopt. Inmiddels zijn dus al meer dan 200 mensen aan de groep toegevoegd.